.

Genel Bilgi

Kuruluş

Başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanununun 46. ve 47. maddeleri uyarınca, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek yada ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanı kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla kurulmuştur.  

Amacımız

Öğrencilerin ve personelin beden ve ruh sağlığını korumak, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunarak topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla bilim ve akılcılığın ışığında beslenme, barınma, sağlık, kültür, spor, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında kaliteli düzeyde hizmet sunmaktır.

Hedefimiz

Öğrenci ve çalışana yönelik hizmet verdiğimiz tüm alanlarda kaynaklarını en iyi şekilde kullanan, bilgi ve teknolojiyle donatılmış bir başkanlık olmaktır.

Yapılanma

İlkelerimiz

  • Bilimcilik
  • Akılcılık
  • Değerler
  • Yaratıcılık
  • Sevgi
  • İşbirliği
  • Değişim ve Gelişim

Başkanlığımız bünyesinde, bir daire başkanı, iki şube müdürü, bir psikolog, bir diyetisyen, beş hemşire, beş bilgisayar işletmeni, bir memur, dört aşçı ve on altı sözleşmeli personel olmak üzere 36 personel hizmet vermektedir.

hakkımızda