.

İdari İşler Birimi Personel

Adnan DİLMEN
Şube Müdürü
İdari İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4380
E-posta: adilmen@mehmetakif.edu.tr

Sual ŞİMŞEK

Sürekli İşçi
Yazı İşleri
Telefon: +90 248 213 4389
E-posta: ssimsek@mehmetakif.edu.tr

Nilüfer KABASARI
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4352
E-posta: nkabasari@mehmetakif.edu.tr

Serkan BASALAK
Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4355
E-posta: sbasalak@mehmetakif.edu.tr

Halit DİLMAÇÜNAL
Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4363
E-posta: hdilmacunal@mehmetakif.edu.tr

Ali SEÇİLMİŞ
Sürekli İşçi
Teknisyen
Telefon: +90 248 213 4369
E-posta: asecilmis@mehmetakif.edu.tr

Hatice YÜCEL
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4359
E-posta: hyucel@mehmetakif.edu.tr

Alihan ÇETİNER
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4364
E-posta: acetiner@mehmetakif.edu.trhakkımızda