.

İdari İşler Birimi Personel

İsmail Hakkı ULUÇAY
Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4390
E-posta: ihulucay@mehmetakif.edu.tr

Hidayet KOÇ
Bilgisayar İşletmeni
Taşınır Kayıt / Kısmi Zamanlı Öğrenci / İhale
Telefon: +90 248 213 4386
E-posta: hidayetkoc@mehmetakif.edu.tr

Yıldız DİNCER
Memur
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4382
E-posta: ydincer@mehmetakif.edu.tr

Hüseyin Ali YILMAZ

Bilgisayar İşletmeni
İdari İşler

Telefon: +90 248 213 4389
E-posta: hayilmaz@mehmetakif.edu.tr

İlkay TERİM
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4352
E-posta: iterim@mehmetakif.edu.tr

Halit DİLMAÇÜNAL

Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4363
E-posta: hdilmacunal@mehmetakif.edu.tr


Ali SEÇİLMİŞ

Sürekli İşçi
Teknisyen
Telefon: +90 248 213 4369
E-posta: asecilmis@mehmetakif.edu.tr

Hatice YÜCEL
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4359
E-posta: hyucel@mehmetakif.edu.tr

Alihan ÇETİNER
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4364
E-posta: acetiner@mehmetakif.edu.trhakkımızda

  • başkanlığımız