.

Sosyal Hizmetler

Genel

Üniversitemiz öğrencilerinin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, bu hizmetleri sunarken kuruluşlar,sivil toplum örgütleri ile işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesi için çaba göstermek.

Barınma

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı, şehir merkezinde iki ayrı yerleşkede kız öğrencilere tahsisli 2210 yatak kapasiteli yurt bulunmaktadır.


Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı, İstiklal Yerleşkesinde erkek öğrencilere tahsisli 1628 yatak kapasiteli yurt bulunmaktadır.


Bucak İlçesinde de 306 kız öğrenci kapasiteli ve 306 erkek öğrenci kapasiteli olmak üzere toplam 612  yatak kapasiteli KYK’ya ait yurt bulunmaktadır.


Gölhisar İlçesinde 150 kız 350 erkek toplam 500 yatak kapasiteli bir yurt  bulunmaktadır.

Beslenme

Üniversitemiz Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında akademik ve idari personel ile öğrencilerin öğle yemeği hizmeti, mevsime göre gerekli kalori ihtiyacı Yemek Yürütme Kurulu Başkanlığınca hesaplanarak Avşar Han Yemekhaneleri ve Merkez Yerleşkesi Yemekhanesinde verilmektedir.


İlçelerdeki birimlere öğle yemeği hizmeti “Hizmet alımı  İhaleleri” ile yüklenici firmalar tarafından verilmektedir
II. Öğretim öğrencilerine  16.00 - 17.00 saatleri arasında yemek hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimizin beslenme gereksinmelerine seçenek oluşturmak ve boş zamanlarında gidebilecekleri mekânlar oluşturmak amacıyla Fakülte ve Yüksekokullarda kantin ve kafeteryalar hizmet vermektedir.

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında; 
178 Kısmi Zamanlı Öğrencimiz Üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışmışlardır.
Kısmi zamanlı öğrencilerimize aylık net 357,70 TL. ödeme yapılmaktadır.


ÖĞLE YEMEĞİ YARDIMI
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında öğle yemeği yardımından maddi durumu uygun olmayan 213 Öğrencimiz ile

10  Engelli,
3  Şehit yakını,  
5 Gazi yakını,
2  Milli sporcu öğrencimiz yararlanmıştır.hakkımızda

  • başkanlığımız