.

Mali İşler Birimi Personel

İsmail Hakkı ULUÇAY
Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4390
E-posta: ihulucay@mehmetakif.edu.tr

Fatih ÖZDİNCER
Şef
İhale İşlemleri
Telefon: +90 248 213 4385
E-posta: fatihozdıncer@mehmetakif.edu.tr

Şeref DÜNDAR
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 4375
E-posta: sdundar@mehmetakif.edu.tr

İkbal ERSÖZ
Sürekli İşçi
İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 4388
E-posta: iersoz@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • başkanlığımız