.

Öğrenci Konseyi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi 8 fakülte, 6 yüksekokul, 4 enstitü ve 11 Meslek Yüksekokulu temsilcisi olan 29 üyesi ile yaklaşık 29 bin Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisini temsil etmekle görevli tek yasal kuruluştur.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek; üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak, öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacı ile çalışır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi bu asil görevlerinin yanında öğrencilerin sosyal kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler düzenler.

Yönetim Kurulu

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyinin 5 üyeli yönetim kurulu ve 3 üyeli denetleme kurulu vardır. Bunların dışında genel kurulu yöneten 3 üyeli Divan kurulu bulunmaktadır. Bu kurullar çalışmalarını Yüksek Öğretim Kurulu Öğrenci Konseyleri ve Yüksek Öğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğine uygun olarak yürütür.

2016-2018 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu görev dağılımı:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2016-2017 Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi Yönetimi

Denetleme Kurulu

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK BİRİM TEMSİLCİLERİ

 

Öğrenci Konseyi Başkanları

 

Öğrenci Konseyi Yönergesi

hakkımızda