.

Öğrenci Konseyi

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi 12 fakülte, 5 yüksekokul, 4 enstitü ve 13 Meslek Yüksekokulu temsilcisi olan 34 üyesi ile yaklaşık 32 bin Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisini temsil etmekle görevli tek yasal kuruluştur.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi, üniversitemizde kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek; üniversite yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak, öğrencilerin eğitim öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacı ile çalışır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğrenci Konseyi bu asil görevlerinin yanında öğrencilerin sosyal kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek etkinlikler düzenler.


Öğrenci Konseyi Yönergesi
 

hakkımızda

  • Başkanlığımız