.

İç Kalite Güvencesi

Başkanlığımızda kalite güvencesi sistemiyle ilgili çalışmalar, Üniversitemiz Stratejik Planı, Performans ve Faaliyet Raporları ile https://kalite.mehmetakif.edu.tr adresinde belirtilen politika ve hedeflerle uyumlu olarak, Üniversitemiz harcama birimleri ile Başkanlığımız birimleri ve Birim Kalite Komisyonumuz işbirliğiyle yürütülmektedir. Kalite güvence sistemi kapsamında Üniversitemiz kalite süreçlerine destek olunurken birimimiz kalite süreçleri iyileştirilmektedir. Başkanlığımız personelinin geri bildirimleri birimimiz kalite komisyonu ile alınmaktadır. Aynı zamanda Üniversitemiz memnuniyet anketi sonuçları incelenmekte personelimizin memnuniyet düzeyi değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler ışığında personelimizin eğitim vb. ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır.

Üniversitemiz harcama birimleri ile Başkanlığımız birimleri sürekli iletişim halindedir. Bu görüşmeler telefon, mail ve sosyal medya grupları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu görüşmelerde Üniversitemiz amaç ve hedefleri ile kalite süreçlerine bağlı olarak yürütülen faaliyetlere ilişkin anlık bilgilendirme ve koordinasyon sağlanmaktadır.

Footer Menü

  • Yönetim
  • Personel
  • Kısmi Zamanlı Öğrenci
  • Topluluk işlemleri Genel
  • Konferans ve Sergi Salonu
  • Üniversitemiz Güncel Öğrenci Sayısı
  • Sık Sorulan Sorular
  • MAKÜ Aile Sağlığı Merkezi
  • Topluluk Listesi İşleyiş