.

İdari İşler Birimi Genel

Personel Hizmetleri

Başkanlığımız bünyesinde bulunan üç ayrı statüde çalıştırılan kadrolu personel, sözleşmeli personel ve kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin aylık ücretlerinin hesaplanması, yasal mevzuat çerçevesinde çalışanların izin, görevlendirme, sicil işlemleri, hasta sevk işlemleri, yasal bildirimleri ve yazışmaları gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmeli personelin ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerinin takibi yapılmaktadır

hakkımızda

  • Başkanlığımız