.

Personel

Kültür Hizmetleri Birimi
Eda DİNÇ
Hemşire
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4367
E-posta: edadinc@mehmetakif.edu.tr
Yusuf Seyfettin AYDIN
Tekniker
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4646
E-posta: yusufaydin@mehmetakif.edu.tr
Ali Osman ŞAHİN
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4356
E-posta: aosahin@mehmetakif.edu.tr
Burak BALCI
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4645
E-posta: bbalci@mehmetakif.edu.tr
Hatice TEK
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4643
E-posta: haticetek@mehmetakif.edu.tr
Mahinur Mina Ekinci
Sürekli İşçi
Kültür Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4368
E-posta: mminaekinci@mehmetakif.edu.tr
Serkan ÇAKAR
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4642
E-posta: scakar@mehmetakif.edu.tr
Sual ŞİMŞEK
Sürekli İşçi
Kültür Birimi Topluluk işleri
Telefon: +90 248 213 4362
E-posta: ssimsek@mehmetakif.edu.tr
Spor Hizmetleri Birimi
Aydın Çalışkan
Tekniker
Spor Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4387
E-posta: aydincaliskan@mehmetakif.edu.tr
Gülnur SONUÇYARAÇ
Sürekli İşçi
Spor Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4387
E-posta: gsonucyarac@mehmetakif.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Birimi
Numan İNCE
Psikolog
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4397
E-posta: nince@mehmetakif.edu.tr
Hatice ERDOĞAN ÇAVDAR
Hemşire
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4365
E-posta: hecavdar@mehmetakif.edu.tr
Sosyal Hizmetler Birimi
Hüseyin Ali YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Sosyal Hizmetler Birimi
Telefon: +90 248 213 4376
E-posta: hayilmaz@mehmetakif.edu.tr
Hatice ÇAYIR ÜSTÜNDAĞ
Diyetisyen
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4374
E-posta: hcayir@mehmetakif.edu.tr
Ramazan BÜLBÜL
Aşçı
Yemek Yürütme Kurulu
Telefon: +90 248 213 4395
E-posta: rbulbul@mehmetakif.edu.tr
Şahin ÖZTAŞ
Sürekli İşçi
Yemek Yürütme Kurulu
Telefon: +90 248 213 4375
E-posta: soztas@mehmetakif.edu.tr
İdari İşler Birimi
Yıldız DİNCER
Memur
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4382
E-posta: ydincer@mehmetakif.edu.tr
Hidayet KOÇ
Bilgisayar İşletmeni
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4386
E-posta: hidayetkoc@mehmetakif.edu.tr
Ali SEÇİLMİŞ
Sürekli İşçi
Teknisyen
Telefon: +90 248 213 4369
E-posta: asecilmis@mehmetakif.edu.tr
Alihan ÇETİNER
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4364
E-posta: acetiner@mehmetakif.edu.tr
Halit DİLMAÇÜNAL
Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4363
E-posta: hdilmacunal@mehmetakif.edu.tr
Hatice YÜCEL
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4359
E-posta: hyucel@mehmetakif.edu.tr
Şükriye KILIÇ AKSOY
Sürekli İşçi
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4389
E-posta: skaksoy@mehmetakif.edu.tr
Yasemin KOCAAYAN
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4352
E-posta: ykocaayan@mehmetakif.edu.tr
Mali İşler Birimi
Fatih ÖZDİNCER
Şef
İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 4385
E-posta: fatihozdincer@mehmetakif.edu.tr
Şeref DÜNDAR
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +90 248 213 4375
E-posta: sdundar@mehmetakif.edu.tr
İkbal ERSÖZ
Sürekli İşçi
İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 4388
E-posta: iersoz@mehmetakif.edu.tr
Yönetim
Kemal GÜRHAN
Sağ. Kül. Spor Daire Bşk.
Daire Başkanı
Telefon: +90 248 213 4350
E-posta: kgurhan@mehmetakif.edu.tr

Şube Müdürü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213
İsmail Hakkı ULUÇAY
Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4390
E-posta: ihulucay@mehmetakif.edu.tr
Kubilay ÇAKIR
Şube Müdürü
Kültür ve Spor Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4353
E-posta: kcakir@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda

  • başkanlığımız