.

İdari Personel

İkbal ERSÖZ
Sürekli İşçi
İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 4388
E-posta: iersoz@mehmetakif.edu.tr
Mehmet ŞİMŞEK
Sağ. Kül. Spor Daire Bşk.
Daire Başkanı
Telefon: +90 248 213 4350
E-posta: simsek@mehmetakif.edu.tr
Kubilay ÇAKIR
Şube Müdürü
Kültür ve Spor Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4353
E-posta: kcakir@mehmetakif.edu.tr
İsmail Hakkı ULUÇAY
Şube Müdürü
Mali İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4390
E-posta: ihulucay@mehmetakif.edu.tr
Hatice ÇAYIR ÜSTÜNDAĞ
Diyetisyen
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4358
E-posta: hcayir@mehmetakif.edu.tr
İsmail DOĞANER
Şube Müdürü
Yemek Yürütme Kurulu Başkanı
Telefon: +90 248 213 4370
E-posta: idoganer@mehmetakif.edu.tr
Şükriye KILIÇ AKSOY
Sürekli İşçi
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4389
E-posta: skaksoy@mehmetakif.edu.tr
Hatice ERDOĞAN ÇAVDAR
Hemşire
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4374
E-posta: hecavdar@mehmetakif.edu.tr
İlkay TERİM
Sürekli İşçi
Sekreter
Telefon: +90 248 213 4352
E-posta: iterim@mehmetakif.edu.tr
Mahinur Mina Ekinci
Sürekli İşçi
Kültür Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4368
E-posta: mminaekinci@mehmetakif.edu.tr
Gülnur SONUÇYARAÇ
Sürekli İşçi
Spor Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4387
E-posta: gsonucyarac@mehmetakif.edu.tr
Ramazan BÜLBÜL
Aşçı
Yemek Yürütme Kurulu
Telefon: +90 248 213 4395
E-posta: rbulbul@mehmetakif.edu.tr
Eda DİNÇ
Hemşire
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4367
E-posta: edadinc@mehmetakif.edu.tr
Fatih ÖZDİNCER
Şef
İhale Birimi
Telefon: +90 248 213 4385
E-posta: fatihozdıncer@mehmetakif.edu.tr
Ali Osman ŞAHİN
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4356
E-posta: aosahin@mehmetakif.edu.tr
Numan İNCE
Psikolog
Sağlık Hizmetleri Birimi
Telefon: +90 248 213 4397
E-posta: nince@mehmetakif.edu.tr
Serkan BALCI
Tekniker
Yemek Yürütme Kurulu
Telefon: +90 248 213 4394
E-posta: sbalci@mehmetakif.edu.tr
Ali SEÇİLMİŞ
Sürekli İşçi
Teknisyen
Telefon: +90 248 213 4369
E-posta: asecilmis@mehmetakif.edu.tr
Burak BALCI
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4641
E-posta: bbalci@mehmetakif.edu.tr
Alihan ÇETİNER
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4364
E-posta: acetiner@mehmetakif.edu.tr
Adnan DİLMEN
Şube Müdürü
İdari İşler Şube Müdürü
Telefon: +90 248 213 4380
E-posta: adilmen@mehmetakif.edu.tr
Hidayet KOÇ
Bilgisayar İşletmeni
İdari İşler
Telefon: +90 248 213 4386
E-posta: hidayetkoc@mehmetakif.edu.tr
Hüseyin Ali YILMAZ
Bilgisayar İşletmeni
Sosyal Hizmetler Birimi
Telefon: +90 248 213 4376
E-posta: hayilmaz@mehmetakif.edu.tr
Halit DİLMAÇÜNAL
Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4363
E-posta: hdilmacunal@mehmetakif.edu.tr
Hatice TEK
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4648
E-posta: htek@mehmetakif.edu.tr
Hatice YÜCEL
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +90 248 213 4359
E-posta: hyucel@mehmetakif.edu.tr
Serkan ÇAKAR
Sürekli İşçi
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4641
E-posta: scakar@mehmetakif.edu.tr
Serkan BASALAK
Sürekli İşçi
Akıllı Kart Birimi
Telefon: +90 248 213 4355
E-posta: sbasalak@mehmetakif.edu.tr
Sual ŞİMŞEK
Sürekli İşçi
Kültür Birimi Topluluk işleri
Telefon: +90 248 213 4362
E-posta: ssimsek@mehmetakif.edu.tr
Şahin ÖZTAŞ
Sürekli İşçi
Yemek Yürütme Kurulu
Telefon: +90 248 213 4375
E-posta: soztas@mehmetakif.edu.tr
Yusuf Seyfettin AYDIN
Tekniker
Konferans ve Sergi Salonu
Telefon: +90 248 213 4641
E-posta: yaydin@mehmetakif.edu.tr

hakkımızda