.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması

Öğrencilerin İş Başvuru ve Seçimi ile ilgili Formlar
Öğrencilerin İşe Başlaması için Gerekli Belgeler


Aile Durum Bildirimi

Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Sözleşmesi

SGK Sorgu Formu

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Öğrenci Belgesi

1 Adet Fotoğraf

Disiplin Cezası Bulunmadığına Dair Belge

Banka Hesap Numarası (Burdur Merkez ve merkez ilçe Halk Bankası)

SGK Sağlık Provizyonu Sorgulama Belgesi (İnternet üzerinden alınabilir.)hakkımızda